Projectes

  • image
  • image

Rehabilitació façana

Rehabilitació façana i substitució barana del balcó. Impermeabilització transparent, acabat brillant del terra del balcó.