Projectes

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Actualització escola

Reforma d'aules, passadissos, oficines i banys. Adeqüació d'accessos al recinte segons normatives. Instal·lació elèctrica, gas, aire condicionat, etc.